Nghĩa của từ: expected return

* kt.
thu nhập trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App