Nghĩa của từ: experomental model

* mt.
mẫu thí nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error