Nghĩa của từ: explicit programme

* mt.
chương trình chi tiết (được chia thành những phép tính cơ bản)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App