Nghĩa của từ: explosive process

* xs.
quá trình bùng nổ (quá trình có các số trung bình tăng vô hạn)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App