Nghĩa của từ: exponentiation

*
sự mũ hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

exponentiation
* danh từ
 - (toán học) sự mũ hoáĐộng từ BQT - Android App