Nghĩa của từ: extension cord

* mt.
dây kéo dài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

extension cord
- (Tech) dây nối dàiĐộng từ BQT - Android App