Nghĩa của từ: external product

* đs.
tích ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App