Nghĩa của từ: external saltus

*
điểm gián đoạn ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App