Nghĩa của từ: external storage

* mt.
bộ nhớ ngoài

Nghĩa trong từ điển StarDict:

external storage
- (Tech) bộ trữ ngoàiĐộng từ BQT - Android App