Nghĩa của từ: extremal length

* gt.
độ dài cực trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App