Nghĩa của từ: facient

* mt.
nhân tử

Nghĩa trong từ điển StarDict:

facient
- (máy tính) nhân tửĐộng từ BQT - Android App