Nghĩa của từ: faction defective

* tk.
tỷ số chế phẩm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App