Nghĩa của từ: factorial moment

* kt.
mômen giai thừa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App