Nghĩa của từ: factorial series

* gt.
chuỗi giai thừa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App