Nghĩa của từ: factory-built

* mt.
chế tạo ở nhà máy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

factory-built
- (máy tính) chế tạo ở nhà máyĐộng từ BQT - Android App