Nghĩa của từ: falschood

* log.
sự sai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

falschood
- (logic học) sự saiĐộng từ BQT - Android App