Nghĩa của từ: faltung

*
tích chập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

faltung
- tích chậpĐộng từ BQT - Android App