Nghĩa của từ: ferrite

* mt.
ferit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ferrite antenna
 - (Tech) ănten feritĐộng từ BQT - Android App