Nghĩa của từ: ferroelectric

* vl.
chất sắt điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ferroelectric material
 - (Tech) chất sắt điệnĐộng từ BQT - Android App