Nghĩa của từ: ferroelectricity

*
tính sắt điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ferroelectricity
- tính sắt điệnĐộng từ BQT - Android App