Nghĩa của từ: field of sets

* đs.
trường các tập hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App