Nghĩa của từ: figurate

*
sự tượng trưng, sự biểu hiện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

figurate
- Cách viết khác : figuratedĐộng từ BQT - Android App