Nghĩa của từ: figure of syllogism

* log.
cách của tam đoạn luận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App