Nghĩa của từ: figure shift

* mt.
chuyển mạch in chữ số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App