Nghĩa của từ: finely separable

* top.
tách mịn được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App