Nghĩa của từ: finer

* top.
mịn hơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

finery /fi'nes/
* danh từ
 - quần áo lộng lẫy
 - đồ trang trí loè loẹt
 - (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính sang trọng, tính lịch sự
* danh từ
 - (kỹ thuật) lò luyện tinh
Động từ BQT - Android App