Nghĩa của từ: finish lamp

* mt.
đèn kết thúc quá trình tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App