Nghĩa của từ: finitary operation

*
phép toán hữu hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App