Nghĩa của từ: first of all

*
trước hết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App