Nghĩa của từ: fiscal year

*
năm tài chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App