Nghĩa của từ: fist meridian

* tv.
kinh tuyến đầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App