Nghĩa của từ: flexible cord

* mt.
dây uốn được; cơ. dây mền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App