Nghĩa của từ: flexible unit

* mt.
đơn vị vạn năng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App