Nghĩa của từ: flexowriter

* mt.
thiết bị in nhanh, flecxôraitơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

flexowriter
- (máy tính) thiết bị in nhanh, flecxôraitơĐộng từ BQT - Android App