Nghĩa của từ: focal involution

*
phép đối hợp tiêu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App