Nghĩa của từ: focal plane

*
mặt phẳng tiêu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

focal plane
- (Tech) mặt phẳng tiêu, tiêu diệnĐộng từ BQT - Android App