Nghĩa của từ: force of mortality

* kt.
cường độ tử vong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App