Nghĩa của từ: formal system

* log.
hệ hình thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App