Nghĩa của từ: four-step rule

* gt.
quy tắc bốn bước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App