Nghĩa của từ: fourfold table

* tk.
bảng bội bốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App