Nghĩa của từ: fractional derivate

* gt.
đạo hàm cấp phân số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App