Nghĩa của từ: fractional linear group

*
nhóm tuyến tính đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App