Nghĩa của từ: free are

* gt.
cung tự do

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App