Nghĩa của từ: free end

* Cơ.
đầu tự do

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App