Nghĩa của từ: free precession

*
tiến động tự do

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App