Nghĩa của từ: fulcrum

* Cơ.
điểm tựa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

fulcrum /'fʌlkrəm/
* danh từ, số nhiều fulcra, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) fulcrums
 - điểm tựa (đòn bẫy)
 - phương tiện phát huy ảnh hưởng, phương tiện gây sức ép
 - (kỹ thuật) trục bản lề
 - (thực vật học) ((thường) số nhiều) phần phụ (như lá bấc, tua cuốn...); râu nấm
Động từ BQT - Android App