Nghĩa của từ: full adder

*
bộ cộng đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

full adder
- (Tech) bộ cộng đầy đủ, bô đọc toàn phầnĐộng từ BQT - Android App