Nghĩa của từ: full unimodular group

*
nhóm đơn môđula đầy đủ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App