Nghĩa của từ: full-sphere

* top.
quả cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

full-sphere
- (tô pô) quả cầuĐộng từ BQT - Android App