Nghĩa của từ: function generator

* mt.
máy phát hàm, máy biến đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

function generator
- (Tech) bộ tạo hàm sốĐộng từ BQT - Android App